Avraham Cornfeld

אברהם קורנפלדvoy media a google advertising agency ——— מעצב, מתכנת, מרצה ויזם שאוהב לעבוד בשיתופי פעולה עם אנשים טובים כדי ליצור דברים טובים.

הקים את קבוצת הגופנים  ממייסדי מגזין אנטייט ומגזין ! ובין לבין נהנה לצל<, לתרגל יוגה ולחפש תשובות קטנות לשאלות גדולות.